Morten Sodemann

Professor, Overlæge, Syddansk Universitet

Professor i global sundhed og indvandrermedicin på klinisk institut, Syddansk Universitet. Specialeansvarlig overlæge på Indvandrermedicinsk klinik, Infektionsmedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital. Speciallæge i infetkionssygdomme, PhD i global sundhed. Næstformand i Dansk Selskab for Indvandrersundhed. Forfatter til bøgerne ’Sårbar? Dét kan du selv være’ (www.ouh.dk/saarbar) og ’Det du ikke ved får patienten ondt af’ (www.ouh.dk/laerebog). Derudover forfatter til 14 bogkapitler. Underviser og holder foredrag om sårbarhed, kommunikation, narrativ medicin, ledelse og ulighed i sundhed.

Foto af Fouzi Abdelrazik