Præsentation af oplægsholderne

Ove Gaardboe

Overlæge

Ove Gaardboe er ekstern konsulent hos Dansk Selskab for Patientsikkerhed og tidligere ledende overlæge på Akutafdelingen i Horsens. Ove har været projektleder på projekt ‘Klar til samtalen’, som præsenterer gode eksempler på, hvordan de sundhedsprofessionelle i både kommunernes ældreområde og på sygehusene bliver bedre til at tale med de ældste og de mest syge om deres ønsker til den sidste levetid. Herunder blandt andet genoplivningsforsøg og anden livsforlængende behandling. Rapporten fra projektet inklusive anbefalinger og en masse konkrete eksempler ses her: www.patientsikkerhed.dk/klartilsamtalen. Ove har også deltaget i den arbejdsgruppe under Styrelsen for Patientsikkerhed, der har revideret vejledningerne vedrørende fravalg af genoplivning og livsforlængende behandling.

Poul Jaszczak

Pensioneret Overlæge

Poul Jaszczak har været ledende overlæge på gynækologisk afdeling G og senere ansat ved udviklingsafdelingen ved Herlev Sygehus, hvor han har arbejdet med klinisk kvalitet. Han har været medlem af Lægeforeningens bestyrelse, Næstformand i lægeforeningen og formand for Lægeforeningens etiske udvalg. Poul Jaszczak har i mange år parallelt med sin kliniske karriere og sine fagpolitiske aktiviteter været stærkt engageret i undervisning og det medicinske studium både på nationalt og internationalt plan.

Anne-Marie Gerdes

Klinikchef

Anne-Marie Axø Gerdes er klinikchef på Rigshospitalets Klinisk Genetiske Klinik og professor i arvelige kræftsygdomme ved Københavns Universitet.
Anne-Marie beskæftiger sig med genetiske problemstillinger ud fra en sundhedsmæssig og etisk synsvinkel, og hun leder en forskningsgruppe omkring arvelige kræftsygdomme. Identifikation af nye kræftgener giver hurtig mulighed for bedre genetisk diagnostik, mens betydningen af disse gener med hensyn til sygdomsrisiko og muligheder for behandling og forebyggelse ofte tager årevis at indsamle. Derudover har det betydning ikke kun for patienten men for hele familien, som også kan være i risiko for sygdom. Den ny genetiske teknologi giver flere muligheder som f.eks. individualiseret behandling, men også flere dilemmaer som fx tilfældighedsfund, informeret samtykke og information af familien.

Mai-Britt Guldin

Psykolog

Mai-Britt Guldin er psykolog, PhD og specialist i psykoterapi. Hun har i 20 år arbejdet klinisk med mennesker med tab og sorg. Hun forsker i sorg på Aarhus Universitetshospital, og er forfatter til en række artikler og bøger om sorg. Hun er en travl foredragsholder og underviser i Dansk Psykolog Forening, Lægeforeningen mv.

Fotograf: Simon Knudsen

Lotte Mørk

Præst

Lotte Mørk er præst på Rigshospitalet. Hun er bl.a. forfatter til bogen “På en måde skal vi dø”, som er baseret på hendes mange års erfaringer og utallige møder med mennesker tæt på sorg og død. Hun underviser, holder foredrag og er en erfaren stemme i debatten om emner som sygdom, død, sorg og velfærdssamfundet.

Kristoffer Marså

Overlæge

Kristoffer Marså er speciallæge i lungemedicin og specialansvarlig overlæge på Lindrende Behandling, Herlev/Gentofte Hospital. Han er aktiv foredragsholder og har specielt arbejdet med udvikling af palliative tilbud til patienter med livstruende medicinske sygdomme og organsvigt. Han er desuden bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Palliativ Medicin.